Menu
X

ความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมีเลือดมาก (Multiple Myeloma) – เริ่มต้นการรักษาด้วย CAR-T Therapy

🎯ความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมีเลือดมาก (Multiple Myeloma) – เริ่มต้นการรักษาด้วย CAR-T Therapy🎯

⭐เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมของศาสตราจารย์ ดร. ลิ ปิง ณ โรงพยาบาลตงจิ ในเซี่ยงไฮ้ ได้ดำเนินการรักษาด้วยการภูมิคุ้มกันเซลล์ T ที่มีภูมิลักษณ์ผสม (Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy หรือ CAR-T) สำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรคมีเลือดมากที่ซ้ำกลับและซ้ำแล้วและซ้ำไม่ได้ (R/RMM) นี่เป็นการรักษาที่เปิดโอกาสใหม่สำหรับการรักษาผู้ป่วย R/RMM

🌟ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย CAR-T นี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมีเลือดมากในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในประเทศไทย โรคมีเลือดมากของผู้ป่วยมีภาระรักษามาก โรครุนแรง แม้จะได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดระบบทั่วไป โมโนคลอนอนิบอดี้ การปลูกถ่ายเซลล์ลำไส้โภชนาการของตนเอง (ASCT) และการรักษาอื่น ๆ โรคยังกลับมาซ้ำกลับหลายครั้ง ในระยะเวลาของโรคเพียง 2 ปี เข้าสู่การรักษาหลายเส้นทาง และเจริญสามารถรับการรักษาอย่างเป็นตัวอย่าง ไม่สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🌠 เมื่อจำนวนการเกิดการซ้ำกลับเพิ่มขึ้นในผู้ป่วย R/RMM และจำนวนของเส้นทางการรักษาขยายออก การตอบสนองต่อการรักษาก็เลวร้ายลงและระยะเวลาของการหายตัวยังกลับมาสั้นลง อย่างไรก็ตาม ด้วยการอนุมัติยา CAR-T therapy ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแรกในโลก ชื่อ FUCASO (Eque-cel) ในจีนใหญ่ ความหวังใหม่ก็ได้ถูกเปิดขึ้นอย่างไม่สงบสำหรับการรักษาโรคมีเลือดมาก โครงสร้าง CAR ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบของมันไม่เพียงแต่มีความต้านทานต่อร่างกายน้อย แต่ยังมีการปลดตัวออกและการใช้งานต่ำ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปสู่ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการรักษาแค่ครั้งเดียว

☄หลังจากทีมของศาสตราจารย์ ดร. ลิ ปิง ประเมินพิจารณาพบว่าผู้ป่วยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยเซลล์ CAR-T หลังจากการสื่อสารอย่างเต็มที่ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัวของเขา ผู้ป่วยในที่สุดก็เลือกที่จะรับการรักษาด้วย CAR-T และได้ทำการรวบรวมเซลล์โมโนเนวกลุ่มเลือดเป็นรายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

✨ เราจะติดตามความคืบหน้าของการรักษาของผู้ป่วยต่อไปและรายงานติดตามต่อไป

#CARTTreatment #CARTTherapy #HopeReborn #FUCASOApproval #EquecelApproval #MultipleMyeloma #TongjiHospital #Shanghai #Immunotherapy #MedicalInnovation #MedicalBreakthrough #CancerTreatment #FullyHumanCART

หมายเหตุ: ภาพถ่ายและข้อมูลได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาล ผู้ป่วย และครอบครัวของผู้ป่วย

By using our site, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy.Advanced Medicine In China does not provide medical advice, diagnosis, or treatment. The information provided on this site is designed to support, not replace, the relationship that exists between a patient/site visitor and his/her existing physician.

© Copyright 2023 Advanced Medicine In China. All rights reserved.